Vzduchotechnika priemyselných budov

Vetraním v budovách, zabezpečenie hygienických podmienok ovzdušia podľa platných noriem. 

Vďaka tepelným výmeníkom spojených s rekuperátorom mnohokrát využívané ako vykurovanie v hale.