Operačné sály - čisté priestory

Každý čistý priestor / clean room, má individuálne požiadavky podľa tried čistoty, ustanovených Európskou úniou.

Základom každého čistého priestoru / clean room je vytvoriť bezprašné prostredie s najvyššími hygienickými požiadavkami. Je tvorený prvkami, ktoré ho musia hermeticky odizolovať od vonkajšieho prostredia. Koncentrácia častíc v priestore je regulovaná, tak aby spĺňal triedu čistoty.