Vzduchotechnika pre nemocnice

Zabezpečená nútená výmena vzduchu rekuperačnými jednotkami v hygienickom vyhotovení s distribúciou vzduchu podľa platných noriem.