Vzduchotechnika bytov a rodinných domov

Použitím vzduchotechnických rekuperačných jednotiek na výmenu vzduchu v rodinných domoch a bytoch možno charakterizovať ako zvýšenie komfortu bývania.

Predovšetkým v zmysle ochrany zdravia ľudí a to odbúraním hluku, znížením koncentrácie prachu a škodlivín v ovzduší obývaného priestoru, s využitím moderných technických spôsobov znižovania spotreby energií.