Výrobný závod VELUX Partizánske

Vzduchotechnika  a  klimatizácia výrobných priestorov a kancelárií