UMC Nové Mesto nad Váhom

Demontáž stávajúcej vzduchotechniky a klimatizácie čistých výrobných priestorov vo Švajčiarsku, následne vyprojektovanie a montáž tejto technológie v Slovenskom závode.