Presná klimatizácia

Všade tam, kde je potrebné zabezpečiť stabilnú teplotu a vlhkosť v priestoroch.
 Je vhodná pre serverovne alebo dátové centrá, tak isto je vhodná aj pre meracie a kalibrovacie pracoviská , ale aj napríklad pre archívy.